Bilder som historiefortellere

Fotografier er viktig både som kilde til og formidler av lokalhistorie. Det er ikke bare det riktig gamle som er viktig - også det som var nytt og uten historisk interesse for 40 år siden, er blitt historie!

Stange Historielag har derfor helt siden 1968 drevet systematisk innsamling av fotografisk materiale med lokalhistorisk verdi. Dette gjøres i nært samarbeid med Hedmarksmuseets fotoavdeling som har opprettet egne samlinger for alle kommunene på Hedemarken.

II arkivet for Stange finnes også Widerøes flyfoto og fotograf Norman Helgers bilder. Over 12.000 bilder er det blitt - så langt!

Bilder

Registrering

Neste fotoinnsamling:
21.oktober 2014 Herredsvang, Romedal kl 18-21

En gang i året har vi fotoinnsamling, hvor alle kan komme med bilder de tror kan ha lokalhistorisk verdi.

Interessante bilder er fra folks dagligliv, arbeid og hobby, av redskap, bygg og anlegg, eller steder som har gjennomgått store forandringer.

Ta med hele albumet som det er, og vi går gjennom det med deg og fyller ut et skjema for de aktuelle bildene. Du bør på forhånd ha en liten formening om bildet: hvem, hva, hvor og når?

Bildene avfotograferes mens du venter, du får dem med hjem igjen.

Om du har en samling du mener kan være spesielt interessant, ta gjerne direkte kontakt med fotokomiteen.

Se kontaktinfo for fotokomiteen her.

Stangearkivet

Alle innsamlede bilder legges i Hedmarksmuseets innsamlingsarkiv for Stange kommune.

Motivene omfatter blant annet hverdag, fritid, familie, arbeid, landskap, portretter, jordbruk, skogbruk og industri. Datering fra 1880 til 1980, men i hovedsak 1900 til 1960.

Tips: Skriv 0417.* (ordmellomrom) foran søkeordet ditt for å filtrere bildene fra Stange-arkivet.

I museets fotoarkiv finnes i tillegg flere egne samlinger fra fotografer eller institusjoner som også innehodler bilder fra Stange og Romedal.

Se Hedmarksmuseets fotoarkiv.

Digitalt museum

På Digitalt Museum kan du søke på fotografier og gjenstander fra 117 museer, blant annet Hedmarksmuseet.

Man kan filtrere søket til å gjelde visse museum, tidsperioder etc.

Tips: I Hamar-arkivet begynner bildenavnene på "0401-", i Stange-arkivet "0417-" osv - de er altså katalogisert etter kommunenummeret.

Gå til Digitalt Museum her

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum har utgitt en publikasjon om viktige utvalgs- og bevaringsprinsipper for gamle fotografier. Den inneholder også en rekke gamle bilder fra Hedemarken.

Last ned publikasjonen her