Bøker - Vår viktigste virksomhet

 

Produksjon og utgivelse av lokalhistoriske bøker er historielagets desidert største virksomhet.

Den viktigste er årboka vår - «Gammal frå Stange og Romedal» som har blitt gitt ut hvert år siden 1971. De er basert på artikler fra et stort utvalg forfattere, og med et vidt spenn av tema.

Andre bøker med mer spesifikke, lokalhistoriske tema gis ut med jevne mellomrom. I tillegg har vi en del andre lokalhistoriske utgivelser i kommisjon.

Gå til bestillingsskjema