ÅRSPLAN 2018

Publisert: 09.11.17

20.februar kl.19.00  i  kommunestyresalen, Stange rådhus: Vi blir med Marius Langberg og Rune Aasen på "De hvite busser"

13.mars kl.19.00 på Herredsvang i Romedal: Årsmøte

25.mai kl.18.00 på stabburet på Fjetre: Skøytehistorie ved Sven Peter Sinnerud

23.august kl.18.00 på Lalumsvangen: Vi tar en runde på setermuseet og får kåseri om setring av Even Sveen. Forslag at vi møtes på Tingvoldtorget kl.17.30 og kjører felles i biler derfra.

September: Turkomiteen kommer med forslag til tur.

13.november kl.19.00 Stange bibliotek: Lansering av årboka.

20.februar kl.19.00  i  kommunestyresalen, Stange rådhus: Vi blir med Marius Langberg og Rune Aasen på "De hvite busser"

13.mars kl.19.00 på Herredsvang i Romedal: Årsmøte

25.mai kl.18.00 på stabburet på Fjetre: Skøytehistorie ved Sven Peter Sinnerud

23.august kl.18.00 på Lalumsvangen: Vi tar en runde på setermuseet og får kåseri om setring av Even Sveen. Forslag at vi møtes på Tingvoldtorget kl.17.30 og kjører felles i biler derfra.

September: Turkomiteen kommer med forslag til tur.

13.november kl.19.00 Stange bibliotek: Lansering av årboka.

Tilbake