Et av Norges største

Stange Historielag ble stiftet 8. juli 1931 med formål å spre kunnskap om bygdas historie, og arbeide for vern av gamle minner i bygdekulturen. I dag er Stange Historielag et av Norges største lokale historielag med drøyt 1100 medlemmer.

Vår største virksomhet er utgivelse av årbok og andre lokalhistoriske publikasjoner. I tillegg arrangerer vi temakvelder, turer og ulike aktiviteter for medlemmene.

I samarbeid med Hedmarksmuseets fotoavdeling tar vi i mot og registrerer gamle fotografier. Samlingen er tilgjengelig på Internett.

Om oss

Styret

Her finner du all informasjon om lagets styre, valgkomite, revisor og lagets vedtekter.

Komiteer

Her samles info om bygdebokkomite, turkomite, webkomite og fotokomite.

Årbokredaksjon

Årbokredaksjonen, generell info til potensielle forfattere, manusfrist og retningslinjer.

Slektsforskning