thumb

Årbokredaksjon

Terje Moshaug (leder)
Tlf. 416 42 162
E-post: moshaug45@gmail.com 

Rolv Amdal
Tlf. 952 64 960
E-post: rolv.amdal@online.no

Solveig Nordal
Tlf. 468 11 367
E-post: solveig.nordal@stange.kommune.no

Astrid Nordsveen Refsdal
Tlf. 901 73 679
E-post: as-nor@online.no

Anders Strand Vestjordet
Tlf. 951 00 013
E-post: anders.strand.vestjordet@stange.kommune.no