Årbok 1973

Type: heftet
Antall sider: 72
Antall artikler: 7
Antall forfattere: 7
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Kristian Fjeld: Stange mellom verdenskrigene

Inger Hekneby: En av den gamle skolen

Jacob Sverre Løland: Anton Engebretsen Helgåsen – den siste husmann i Romedal Prestegård

Kåre Sveen: Bleikoje eller luskoje

Odd Stensrud:  Fælking og annen trøllskap

Elizabeth Skjelsvik: «Strandbundne» fornminner i Stange

Asmund Finstad:  Fred og ufred i Stange Prestmark

Translate »