Årbok 1981

Type: heftet
Antall sider: 136
Antall artikler: 18
Antall forfattere: 15
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Dagmar Busterud:Prolog ved Stange Historielags trippeljubileum 1931-1981

Oddmund Rønningsbakken: Anne Pålsrud – en trofast sliter og en original

Egil Vestjordet: «Den grenløse gran i Stange prestemark»

Torgeir Fryjordet: Trekk av Stange prestegardsskogs historie

Karin Berg: Skattefunnet på Ringnes i Stange

Egil M. Kristiansen:»Fotografiet forteller lokalhistorie»

Egil M. Kristiansen: Innsamling av gamle stedsnavn

Svein-Erik Ødegaard: Med dampskip fra Gillund

Gustav Gjestvang: Rim, regler og raske replikker

Asbjørn Hagen: Ulvetider i Romedal

Knut P. Rekstad: Legender

Asmund Finstad: Gammelt folk: Anne Måsåbekken

Markus Finnstun: Spitalen – dikt

Ole Gjestvang: Atlungstad Brenneri – de første driftsår fra 1856

Dagmar Busterud:På besøk hos det utflyttede Stange i Midt-Vesten, USA

Ole Gjermundsen: «Fantland» – og noen av oppsitterne

Kåre Sveen: To husmenn la att helsa heme – fortalt av Arne Dillerud

Kåre Sveen: Utvandrerne 1885

Translate »