Årbok 1992

Type: heftet
Antall sider: 158
Antall artikler: 22
Antall forfattere: 20
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

(Redaksjonen): Helge Godager til minne

Knut Rogstad: Tanker fra Balberg

Jacob Sverre Løland: Balberg

Margit Lystad: Barndomsminner fra Balberg

Jon Myren: Idrettslaget blir derfor å kalle Djerv A.I.L. Vallset

Jon Myren: Åsbygda A.I.L. med deltagelse i olympiaden i Johannesbad i Tsjekkoslovakia

Terje Søgaard: Striden mellom prost E. Heltberg og Kiel Olsen Kielsveen

Ole Gjestvang: Flom i Mjøsa

Jorun Knutzen: Barndomsminner fra Ilseng

Olav Horverak: Ei minneoppleving frå krigen

Margrethe Bjertingstad Hveem: Litt om svangerskap og fødsel i 1930-åra

Finn Hanvold: Paul Ansteinsson – kunstmaler fra Vallset

Egil M. Kristiansen: En dramatisk død – like gåtefull som livet

Johan Dieseth: Oppvekstår i Åsbygda

Steinulf Fjæstad: Minneord om folkehøgskulestyrar Eirik Øverås

Torbjørn Kvisselien: Gravlunden på Hegsvold

Jostein Høgetveit: Juleskikker heme hos øss

Pauline Klafstad: «Hå er det før slags telstæin her?  Mæin dræg i krigen og kjerringa legg seg til»

Svein-Erik Ødegaard: Odelsak på Saksrud 1700 – 1701

Eirik Moe-Helgesen: Tangen Meieri 1927 – 1947

Harald Mangerud: Barndomsminner

(Norsk Skoletidende 1908): Kirkesanger og skolemester på Kløfta skole

Translate »