Årbok 1995

Type: heftet
Antall sider: 142
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 10
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

(Redaksjonen):Minneord Arne Bretten

Dagmar Busterud: Han kommer –

Egil M. Kristiansen: Milorg – de hemmelige soldater

Egil M. Kristiansen: «Det hendte ittnå»

Egil M. Kristiansen: Da freden brøt løs

Andreas Borgersen/Egil M. Kristiansen: Dødsdømt

Egil M. Kristiansen/Egil Vestjordet: Stange og Romedal i krigsåra – en oversikt over tilgjengelig litteratur

Ole Gjestvang: Nøytralitetsvakt

Lars Gjøviken: Drivstoffmangel under krigen 1940-45

Finn Gjestvang: Traktorkjøring under krigen 1940-45

Bjarne Lien: Minner fra Gammelsaga under krigen

Solveig Rønningsbakken: Flyktningene nordfra

Terje Moshaug: Thomas Bjørge – lærer og motstandsmann

Egil Vestjordet: Politiske fanger fra Stange og Romedal 1940 – 1945

Jacob Sverre Løland: «Liebe Eltern – liebe alle zu Hause»

Translate »