Årbok 2003

Type: heftet
Antall sider: 207
Antall artikler: 16
Antall forfattere: 17
Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-)

Innhold:

Solveig Rønningsbakken: Albin Lien til minne

Svein-Erik Ødegaard: Hans Hetschel – stiger i Feiring, gjestgiver på nedre Morstue og eier av flere Stange-gårder

Karen Halvorsen: Minner fra mitt liv

Olga Evensen: Sommerjobb i 1929

Egil M. Kristiansen:  Bergljot Vold – sjukepleier ved fronten

Torbjørn Kvisselien: En huslege «av den gamle skole» ser seg tilbake

Ole Gjestvang: Værlag og avling: «En kone gav ond mund fordi hun intet korn fikk»

(Norsk Landbruksblad 1901): Intervju med Johan Schjerden fra Stange

Arne Nygårdsmoen: «Brændevinets ævne til at frembringe vanvid..»

Ella Melbye: Pauline Evensen – bakstekone, slaktekone, strikkerske og filleklipper

Terje Moshaug: «Om Sandsynlighetsregning» og «Under den almægtiges Skygge»

Tormod Kristiansen: Lundstua i Romedal

Ellen Fjeld: Fredrik på tårnet

Frode Myrheim og Gjermund Kolltveit: Musikkhistorie fra 1700-tallet: En spelemann fra Stange og felekassa hans

Anders S. Vestjordet: Kooperative innslag i Stange i tiden 1800 til nåtid

Terje Kristoffersen: «Det vanskelige spillet»

Translate »