Årbok 2004

Type: heftet
Antall sider: 224
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 19
Pris: kr 200,- (medlemspris kr 160,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:  Journalisten som «glemte» å hilse på ordføreren

Harry Engen: Disponenten heiser flagg

Solveig Rønningsbakken: Historisk skuespill fra Stange

Egil M. Kristiansen, Ragnhild Johansen, Oddrun Hjermstad, Kjell Mangerud, Gulbrand Alhaug, Nils Dæhlin og Gerd Østvold: Stange – ditt navn står i sagaen skrevet (skuespill)

Sverre Svendsen: Skreddertimen ga mer enn TV og radio

Jacob Sverre Løland: Romedals gamle Mjøsveg

Ole Gjestvang: Bomstasjoner og ferdselsreiser i gammal tid

Torbjørn Kvisselien: Historiske hager i Stange

Tor Karseth: Malerinnen Gina Harboe

Olaf Helmersen: Hans Tajet Nielsen

Målfrid Midtvik: Hedmarkstur nyttåret 1943-44

Arne Nygårdsmoen: Var «kierester» 1700-tallets kjærester?

Arne Nygårdsmoen: Gutten som heller ville ha ei høne

Odd Magnar Syversen: Sagaen om Ole Hoel – en «privat informator» i Stange

Nils A. Røhne: Andrew Furuseth – «sjøens Abraham Lincoln»

Translate »