Årbok 2018

 

 

Type: heftet
Antall sider: 286
Antall artikler: 19
Antall forfattere: 17
Pris: kr 350,- (medlemspris kr 300,-)

 

 

 

 

Innhold:

Dag Arne Syverinsen: Odvar Nordli – Mennesket og makten.
Per Sande: Mordofferet Even Nilsen Dæhlin og hans korte livsløp.
Ragnar Myhre: Ottestad Treskjærerlag 30 år.
Egil M. Kristiansen: Lars Gjøviken.
Yngve Nedrebø: Da Nasjonal Samling ville flytte til Hedemarken.
Reidar Hval: Herredsagronomens mangfoldige livshistorie.
Marius Langberg: Tanker omkring et innrammet diplom.
Svein-Erik Ødegaard: Likkista i Sollimarka.
Hilde Rigmor Amundsen: Forunderlige flintfunn i Stange Vestbygd.
Kjetil Skare og Grethe Bjørkan Bukkemoen: Starene – et offersted i jernalderens Romedal.
Ragnhild Glærum: Fornavn til besvær.
Tord Kristian Horne: Historia om bua Vidsjå i Sjoadalen pg Horne-familien som bygde den.
Stein Enger: Alexander Olsen (1857-1913).
Terje Mølmen Moen: Et gløtt av underholdningslivet i Stange.
Terje Moshaug: Vi må jo regne med at tyskerfaenskapen har sine følehorn ute her også.
Ragnar Myhre: Ivar Martinsen – en av verdens beste skøyteløpere.
Egil M. Kristiansen: Ottestad IL jubilerer.
Kristian Reinfjord: Husbankhuset Bjørkeng: ide og byggeprosess i Stanges etterkrigsboliger..

Translate »