Årsmøte i Historielaget.

Årsmøte i Stange historielag tirsdag den 17. mars kl. 19.00 på Tangen Brenneri.
Vanlige årsmøtesaker.

Foredrag ved Harald Sunde:  Da krigen kom.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes Stange historielag innen 25. februar.
Frasigelser av verv sendes valgkomiteens leder, Olav Frang, innen 25. februar.

Velkommen!

Translate »