Årets årsmøte.

Ettersom vi ikke fikk avholdt vårt årsmøte i mars, har vi nå besluttet i styret å legge ut årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens innstilling på Facebook og historielagets hjemmeside.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dere medlemmer innen 15. juni  hvis det er noen spørsmål eller innvendinger mot godkjenning.   Se linker under for årsmelding, regnskap og valg.

Så får vi komme tilbake til det tiltenkte kåseriet som Harald Sunde skulle bidra med.
Vi håper å få gjennomført det når vi kan møtes i større grupper igjen.

Hilsen
Lederen, Solveig Nordal.

Årsmelding 2019

Stange historielag regnskap 2019

Historielaget, valgkomite årsmøte 2020

 

Translate »