Årsmøte i Stange Historielag.

Årsmøtet i Stange historielag som var berammet til 17. mars, måtte utgå pga korona.
Årsmelding og regnskap ble derfor lagt ut på hjemmeside og Facebook med oppfordring til medlemmene at de skulle komme med tilbakemeldinger innen en bestemt dato.
Vi mottok ingen innvendinger til årsmelding og regnskap, og anser da disse som godkjent.
Valgkomiteen bestående av Olav Frang, Mette Stensrud og Jan Erik Lillejordet hadde mottatt en frasigelser på verv fra Terje Moshaug som styremedlem.
Det nye styret ble således:
Solveig Nordal, leder
Oskar Hjermstad, nestleder
Anton Tøsti, kasserer
Øvrige styremedlemmer:
Marit Vig
Inger Maren Gjerlaug
Vidar Messenlien
Rune Andersen
Varamedlemmer som møter fast på styremøtene:
Erik Norstad
Ole Maagaard

Revisor:
Erik Ottinsen
Varamedlem: Hans Hellum.

Translate »