Utsatt – Fotoregistrering og avfotografering – Ottestad.

Det planlagte møtet med fotoregistrering den 27. oktober i Ottestad må utgå.
Fotografene fra Hedmarksmuseet kan ikke dra ut med fotoutstyret sitt pga korona.
Vi kommer tilbake med nytt møte her neste år.

Translate »