Velkommen til Stange Historielag!


Stange Historielag ble stiftet 8. juli 1931 med formål å spre kunnskap om bygdas historie, og arbeide for vern av gamle minner i bygdekulturen. I dag er Stange Historielag et av Norges største lokale historielag med drøyt 1000 medlemmer.

Ta gjerne kontakt:

Telefon: +47 62 57 27 78
Mail: post@stange-historielag.no
Styret

Bli medlem du også!

Stange Historielag har vel 1000 medlemmer, men vi trenger flere.

Klikk her
Translate »