Om oss

Stange Historielag ble stiftet 8. juli 1931 med formål å spre kunnskap om bygdas historie, og arbeide for vern av gamle minner i bygdekulturen. I dag er Stange Historielag et av Norges største lokale historielag med drøyt 1000 medlemmer.

Vår største virksomhet er utgivelse av årbok og andre lokalhistoriske publikasjoner. I tillegg arrangerer vi temakvelder, turer og ulike aktiviteter for medlemmene.

I samarbeid med Hedmarksmuseets fotoavdeling tar vi i mot og registrerer gamle fotografier. Samlingen er tilgjengelig på Internett.

Translate »