Bilder

Fotografier er viktig både som kilde til og formidler av lokalhistorie. Det er ikke bare det riktig gamle som er viktig – også det som var nytt og uten historisk interesse for 40 år siden, er blitt historie!

Stange Historielag har derfor helt siden 1968 drevet systematisk innsamling av fotografisk materiale med lokalhistorisk verdi. Dette gjøres i nært samarbeid med Hedmarksmuseets fotoavdeling som har opprettet egne samlinger for alle kommunene på Hedemarken.

II arkivet for Stange finnes også Widerøes flyfoto og fotograf Norman Helgers bilder. Over 12.000 bilder er det blitt – så langt!

Translate »