Styret

STYRET

Leder
Solveig Nordal
Tlf.46811367
E-post:nordalsolveig@gmail.com

Nestleder
Oskar Hjermstad
Tlf. 913 97 255
E-post: oskar.hjermstad@felleskjopet.no

Kasserer
Anton Tøsti
Tlf. 917 63 970
E-post: antontosti@gmail.com

Styremedlemmer
Vidar Messenlien
Tlf. 916 78 551
E-post: vidarme@online.no

Marit Helga Vig
Tlf. 994 26 081
E-post: ma-hel-v@online.no

Rune Andersen
Tlf. 976 87 198
E-post: runa3@frisurf.no

Inger Maren Gjerlaug
Tlf. 414 45 712
Epost: inmargj@online.no

Varamedlemmer
Erik Nordstad
Tlf. 901 86 184
E-post: norstad@online.no

Ole Maagaard
Tlf.
E-post: olemaagaard1@gmail.com

VALGKOMITE

Valgkomitè til årsmøtet i 2018

Leder
Olav Frang

Medlemmer

Mette Stensrud

Jan Erik Lillejordet

REVISJON

Revisor
Erik Ottinsen
Tlf. 62 58 10 30
E-post: erik.ottinsen@romedalregnskap.no

Vararevisor
Hans Hellum
Tlf. 62 57 22 90

 

VEDTEKTER

Translate »