Styret

 

STYRET

Leder
Solveig Nordal
Tlf.46811367
E-post:nordalsolveig@gmail.com

Nestleder
Oskar Hjermstad
Tlf. 913 97 255
E-post: oskar.hjermstad@online.no

Kasserer
Anton Tøsti
Tlf. 917 63 970
E-post: antontosti@gmail.com

Styremedlemmer
Vidar Messenlien
Tlf. 916 78 551
E-post: vidarme@online.no

Marit Helga Vig
Tlf. 994 26 081
E-post: ma-hel-v@online.no

Rune Andersen
Tlf. 976 87 198
E-post: runa3@frisurf.no

Inger Maren Gjerlaug
Tlf. 414 45 712
Epost: inger.maren.gjerlaug@gmail.com

Varamedlemmer
Erik Nordstad
Tlf. 901 86 184
E-post: norstad@online.no

Ole Maagaard
Tlf.
E-post: olemaagaard1@gmail.com

VALGKOMITE

Valgkomitè til årsmøtet 2023.

Leder
Erna Østberg

Medlemmer
Ole Johan Klafstad
Rolf Olav Hårseth

REVISJON

Revisor
Erik Ottinsen
Tlf. 62 58 10 30
E-post: eo@r2okonomi.no

Vararevisor
Tore Adolfsen
Tlf. 62 58 10 30
E-post: ta@r2okonomi.no

VEDTEKTER

 

Translate »