Stangearkivet

Alle innsamlede bilder legges i Hedmarksmuseets innsamlingsarkiv for Stange kommune.

Motivene omfatter blant annet hverdag, fritid, familie, arbeid, landskap, portretter, jordbruk, skogbruk og industri. Datering fra 1880 til 1980, men i hovedsak 1900 til 1960.

Tips: Skriv 0417.* (ordmellomrom) foran søkeordet ditt for å filtrere bildene fra Stange-arkivet.

I museets fotoarkiv finnes i tillegg flere egne samlinger fra fotografer eller institusjoner som også innehodler bilder fra Stange og Romedal.

Translate »