Fotokveld på Atlungstad Brenneri onsdag 10. april.

Stange historielag, Atlungstad Brenneri, Fotoavdelingen i ANNO Museum og Atlungstad Brenneris Venner inviterer til fotokveld på Atlungstad Brenneri onsdag 10. april 2019 kl 18.00-21.00

Atlungstad Brenneri ønsker å få samlet inn og avfotografert fotografier med tilknytning til virksomheten på Atlungstad Brenneri fra etableringen i 1855 og fram til i dag. Vi håper og tror mange har interessante fotografier som kan bidra til å utfylle historien til kulturinstitusjonen Atlungstad Brenneri.

På fotokvelden vil fotografiene du og andre tar med seg bli registrert og gjennomgått av våre medhjelpere der fotografiets historie, navn på personer mv. vil bli registrert. Geir Ove Andreassen fra Fotoavdelingen på ANNO Museum vil være til stede og har ansvaret for å avfotografere fotografiene. Det betyr at de som har med seg fotografier kan ta de med hjem igjen etter fotokvelden.

Vi er ute etter et bredt spekter av fotografier med tilknytning til virksomheten på Atlungstad Brenneri. Det er blant annet fotografier fra og av:

-Brenneriet og virksomheten der

-Folkelivet på Atlungstad Brenneri med bading, båtliv, festligheter og fiske

-Tømmingen av spritlageret 13. desember 1920

-Bygge og anleggsvirksomhet på Brenneriet

-Ansatte på Brenneriet

-Tillitsvalgte i Brenneriets styre og andre valgte organer

-Produksjon og levering av poteter

-Henting og bruk av drank

-Etiketter, emballasje og flasker knyttet til produkter fra Atlungstad Brenneri

-Biler og vogner som Atlungstad brenneri har brukt eller eid

Vi er også interessert i å kunne fotografere gjenstander knyttet til Atlungstad Brenneris virksomhet som flasker, diplomer, arbeidskontrakter, attester, utmerkelser, brev, informasjon til ansatte og andelseiere, avisutklipp mv.

Dersom det er noen som fortsatt har igjen flasker med sprit fra 13. desember 1920 eller tidligere vil vi gjerne fotografere disse. Her lover vi å levere alt tilbake!

Vi ønsker alle som er interessert velkommen til en spennende fotokveld og håper at vi på denne måten får samlet og registrert viktig historisk fotomateriale fra Atlungstad Brenneri.

Vi er også interessert i fotografier fra Romedal og Tangen brennerier.

Med hilsen

Per Harald Grue     Solveig Nordal           Geir Ove Andreassen     Arve Fossum

Styreleder i              Styreleder i              Leder av ANNOs              Leder i Atlungstad
Atlungstad              Stange                      fotoavdeling                    Brenneris
Brenneri                  Historielag                                                         Venner

Translate »