Hjem, kjære hjem! Nordmenn bygger hus i Det norske Amerika.

Spennende arrangement på Norsk utvandrermuseum om norsk-amerikansk byggeskikk

Mandag, 30. mai kl. 19.

Foredrag ved Miranda Moen, kommentar ved Tore Lahn, omvisning i husene på museet, enkel servering.

Alle vet at nordmenn tok med seg kulturen sin når de vandret ut til Amerika. Fortsatt sier de «Uff da!» i passende – og upassende – situasjoner, eller bare når de har lyst til det. De steker lefse og arrangerer lutefiskmiddager i lag og festlige sammenhenger, eller for å utfordre skeptikere. Og de feirer 17. mai med opptog med alle slags rare innslag, kanskje ikke på dagen, men på nærmeste helg.

Men hva slags forestillinger, kunnskaper og drømmer hadde norskamerikanerne når de bygget hus? Du har kanskje gått tur på Norsk Utvandrermuseum og sett på husene som har blitt fraktet fra Midtvesten til gamlelandet Norge. Hva slags forbilder hadde norskamerikanerne når de designet disse boligene? Så de for seg et hus som var tilsvarende det de hadde reist fra, eller ville de realisere drømmen om Amerika ved å bygge noe helt annet? Hadde det noe å si om de var husmenn eller sjølfolket på en gård? Hva slags muligheter og begrensninger hadde de i byggematerialene som de hadde for hånden i det nye landet, og hvordan påvirket alt dette arkitektur og byggemåte?

Fulbright-stipendiat Miranda Moen fra Minnesota har prøvd å svare på disse spørsmålene gjennom et forskningsprosjekt dette året. I Minnesota jobber Miranda med arkitektur og design, og driver eget firma, MO/EN. Prosjektet hennes i Norge tar for seg sosial klasse, kulturarven og bygdetilhørighet, og ser hvordan de norske tradisjonene viser seg i husene bygd av norskamerikanere.

Tore Lahn er pensjonert bygningsarkivar i Hedmark fylke.

Norsk utvandrermuseums venner og Norsk utvandrermuseum ønsker alle velkommen til arrangementet førstkommende mandag, 30. mai på Norsk utvandrermuseum, kl 19.

Translate »