Ny bok – Arnljot Johnstad – Samfunnsbygger og humørspreder.

Da Odvar Nordli ble statsminister i 1976 utbrøt Stange-ordfører Arnljot Johnstad: «Jo da, detta går nok bra dæ. Statsminister i Norge dug’n nok tel, men ordfører i Stange vart’n æller.»
Norsk lokalpolitikk har fostret mange sterke og markante politikere som har hatt stor betydning for utviklingen av kommunene. Rundt Mjøsa var det flere av disse lokale høvdingene og sterke personlighetene. En av dem var Arnljot Johnstad.

Nå foreligger det ei ny rykende fersk bok om Arnljot Johnstad: «Samfunnsbygger og humørspreder» skrevet av den tidligere redaktøren i Hamar Arbeiderblad, Rolv A. Amdal.
Johnstad var skotøyarbeideren som var ordfører i Stange i hele 24 år (1951-1976). Han ble en legendarisk ordfører til tross for en relativt problematisk oppvekst og ei utdanning som knapt omfattet folkeskolen. Han kom til å sette sitt sterke preg på Stange og ble en ordfører som huskes for den innsatsen han gjorde for å bygge Stange-samfunnet i de krevende etterkrigsårene. Men han var så mye mer enn en politiker. Han spilte på hele sitt register: Revybajas, underholder, eller entertainer som vi ville sagt i dag, organisator, men også en ledende fagforeningsmann. Han var en kar med humør og pågangsmot – og ikke minst med en fantastisk replikkevne. Han kunne være stor i kjeften og ofte uvøren i ordbruken, men Johnstads replikker løste opp stemningen på mangt et kommunestyremøte hvis det begynte å bli litt ampert. Mange av replikkene hans lever ennå.

I boka er det lagt betydelig vekt på å trekke den samfunnsmessige rammen for Johnstads ordførergjerning og å få fram de litt lengre linjene i Stange-politikken etter krigen og fram til midten av 1970-tallet.

Bokas forfatter, Rolv A. Amdal, er utdannet statsviter og tidligere ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad. Han har skrevet flere lokalhistoriske bøker, blant annet om Utstillingsplassen i Hamar (sammen med Per-Øivind Sandberg), om den legendariske rådmannen i Hamar, Sigurd Pedersen (Sig.P.) og om Hedmark fylkeskommune fra 1976 til 2020. Amdal er medlem av årbokkomitéen i Stange Historielag,

Translate »