Temakveld på Utvandrermuseet.

Temakveld hvor vi både får høre og smake historie!
Fortellingen om «Restauration»s ankomst til Maderia er sannsynligvis den mest berømte historien fra hele ferden fra Stavanger til New York.
Mer informasjon om  temakvelden her.
Translate »