Bokkveld i bryggerhuset på Kjonerud tirsdag 10. oktober kl. 18.00.

Fengselspresten – Norheims krig

 

Bjarne Norheim fra Ottestad var fengselsprest for dømte nazister etter andre verdenskrig. Under krigen var han utsatt for trakassering fra nazister innen kirka og politiet. Tirsdag 10. oktober kl. 18 kommer forfatter Olav Norheim til Bryggerhuset på Kjonerud for å fortelle om farens opplevelser fra denne tida.

Bjarne Norheim (1905-1991) skreiv dagbok, brev, notat og preiker under og etter krigen. Sønnen Olav har gått gjennom dette stoffet og skrevet boka Fengselsprestens krig. Der får vi et unikt innblikk i kirka og fengslet under og etter krigen, sett innenfra og nedenfra.

Sommeren og høsten 1945 var Bjarne Norheim prest og sjelesørger for fengsla brutale nazister på Lillehammer. Seinere var han prest i de såkalte landssvikleirene på Ilseng, Elverum og i Trysil. Han bodde da på Ilseng.

I leirene møtte han igjen kjenninger fra ungdommen. Han traff også igjen nazister han hadde vært ute for under krigen mens han var prest i Eidskog og på Lillehammer. Siste krigsåret arbeidet han som hjelpeprest i Ottestad, og bodde da hjemme hos foreldrene på Stangeland nede ved Stangebrua.

Bjarne Norheim var en beskjeden mann og omtaler seg selv som «bare en menig soldat» i den kirkelige motstandskampen han deltok i. Han brukte ikke skarpe våpen. Hans våpen var Gudsordet og penn og papir. Mye av dette tok han vare på. Derfor ble det mulig for sønnen å skrive boka om faren under og etter krigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olav Norheim har skrevet boka om farens opplevelser under og etter krigen – blant annet fra Ilseng, Ottestad og Lillehammer.

Translate »