Årboklansering 2023.

Årboka for 2023 lanseres på Herredsvang tirsdag den 21. november kl. 19.00.
Rolv A. Amdal vil presentere flere artikler og dens forfattere.
Musikkinnslag ved Olav Slagsvold.

Kaffespleis.

Translate »