Årbok 1971

Type: Heftet
Antall sider: 48
Antall artikler: 6
Antall forfattere: 4
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Asmund Finstad: En stor forteller og det miljøet han levde i
Odd Stensrud: Legdgutt 1885–1895
Kåre Sveen: Ei rokkmakerslekt
Asmund Finstad: Lyset fra Fredheim
Odd Stensrud: Bispen og legdgutten
Normann Helger: Innsamling og avfotografering av bilder av kulturhistorisk verdi

Translate »