Årbok 2017

Type: heftet Antall sider: 292 Antall artikler: 21 Antall forfattere: 20 Pris: kr 350,- (medlemspris kr 285,-) Innhold: Svein-Erik Ødegaard: Lokale utslag av protestantismen fram til midten av 1800-tallet. Ragnhild Glærum: Hotellferie og hesteavl. Helge Bryhni: Med hest og slede fra

Les mer

Årbok 2016

  Type: heftet Antall sider: 256 Antall artikler: 21 Antall forfattere: 17 Pris: kr 350,- (medlemspris kr 285,-)         Innhold: Æresmedlem:  Solveig Nordal. Odd Stensrud til minne. Lars Gjøviken: Minner fra Arstad skole 1923-1930. Ola Syverinsen: Nikolai Syverinsen

Les mer

Årbok 2015

Type: heftet Antall sider: 260 Antall artikler: 16 Antall forfattere: 16 Pris: kr 350,- (medlemspris kr 285,-) Innhold: Egil M. Kristiansen – Men da hadde en åsbygding allerede forlangt flaggskifte Røyne Kyllingstad – Rudolf Vie – En stangesokning alle hedmarkinger burde være stolte av

Les mer

Årbok 2014

Type: heftet Antall sider: 260 Antall artikler: 17 Antall forfattere: 17 Pris: kr 345,- (medlemspris kr 280,-) Innhold: Redaksjonen: Reisen Terje Moshaug: Cooks reise i Sydhavet og Det isrealistiske Tabernakel Espen Olavsson Hårseth: Norges første valg – Amtmann Bendeke og 1814 Nils Røhne: 1964:

Les mer

Årbok 2013

Type: heftet Antall sider: 288 Antall artikler: 21 Antall forfattere: 18 Pris: kr 345,- (medlemspris kr 280,- Innhold: Redaksjonen: De kvinnelige pionerene Terje Moshaug: “Kvinner selv stod opp og strede, som de vare menn” Solveig Nordal: I Christianes fotspor Einar Haug Andersen: Noen gikk foran

Les mer

Årbok 2012

Type: heftet Antall sider: 255 Antall artikler: 16 Antall forfattere: 16 Pris: kr 325,- (medlemspris kr 260,-) Innhold: Redaksjonen: Sosialhistorie i Stange Stange Historielag: Minneord Svein-Erik Ødegaard: Set sorte kammer og viested i Stange kirke Terje Johansen: Ole Østvolds utrolige svalestup Ragnar Myhre: Sixpencelua –

Les mer
Translate »