Årbok 2023

 

Type: heftet
Antall sider:  244
Antall artikler: 20
Antall forfattere: 16

Pris: kr 375,- (medlemspris kr 350,-)

 

 

 

 

 

Forord

Minneord

Stig Erik Nordnes: En hyllest til Espa

Grete Botten: Se min kjole – om å brodere fram minner

Egil M. Kristiansen:- Jo, her skal det jaggu bli kultur

Biørn Kristen Ørbæk og Vidar Aasen: Stange morsmålforening og dialektordboka  Slik tala vi

Magnhild Alhaug med flere: Minner fra Nordsetra

Svein-Erik Ødegaard: Eske med 76 dokumenter fra 1700-tallet på loftet.

Eivind Liven: Lars Slagsvold – en pionér i norsk veterinærmedisin

Ragnar Mybre: Maren Martinsen – en krigsseiler

Ragnbild Glærum: Kr 250,- for et blomsterbillede med takk mottatt. Om kunstneren Knut Sandvik (1873-1970)

Rolf Olav Hârseth og Elin Jobnsen: Keramiker Erik Ploen (1925-2004). A fremtvinge form av uformelig masse (André Bjerke)

Vidar Aasen: Jenta som drog ut i verden for å søke lykken.

Ragnar Myhre: Somrene i Bruengen.

Norsk hagetidend: Produksjonslaget for frukt på Tangen

Vidar Aasen: Barndom og dagligliv på Brenneriet

Svein-Erik Ødegaard: Fru Anne Olufsdatter Rytter til Sakslund og hennes barn

Reidar Hval: Perstugua i Gata – vallsetingenes «altmulighus»

Kristian Reinfjord: Teglbygning fra Vik på Tangen – fra gårdsindustri til museum

Reidar Hval og Tore Mygland: En utrolig sikksakkferd fra Vallset via Eidsvoll til Sørlandet under krigsårene

Forfatterne

 

Translate »