Årbok 1975

Type: heftet
Antall sider: 216
Antall artikler: 19
Antall forfattere: 14
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Ingrid Semmingsen: Bakgrunnen for utvandringen

Johan Olsen Brunstad: Reisebrev fra Texas 1852

Odd Stensrud: Engebret Hestnæs’ fotosamling

Botolf E. Lund: Sagaen om en utvandrer

Melvin B. Gillund: Christ og Anne Gillund

Elin Prøysen: Noen betraktninger over to emigrantviser

Rosalie Aars: Bosque County. Et norsk samfunn i Amerika

Odd Stensrud og Kåre Sveen: Brev hjem (Amerika-brevene)

Ottar Enger: Korsbakken i Minnesota

Svein Gundersen: «Jeg vil hematt». Samtale med Ingeborg Refling Hagen om hennes utvandrerdiktning

Gustav Hagen: Forteller fra sitt liv

Terje Moshaug: Andrew Furuseth

Odd Stensrud: Frank Fjestad. Pioner i Minnesota

Peter O. Poulson: Christian Paulsen fra Ottestad

Kåre Sveen: Per Mæhlums bilder fra Nord-Dakota

Odd Stensrud: Til Amerika med offentlig støtte

Lars Frydendal: (En utvandrer forteller)

Odd Stensrud: De som kom hjem

Kåre Sveen: Utvandrerne 1845 til 1870

Translate »