Årbok 1974

Type: Heftet
Antall sider: 88
Antall artikler: 11
Antall forfattere: 11
Pris: Kr 60,- (Medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Inger Hekneby: Litt om den gamle skolen i Romedal og Vallset

Jostein Høgetveit: Nokre særdrag ved Stangemålet

Kristian Fjeld: På tømmerhugst i Trettemarka i Stange

Botolf E. Lund: Litt om Plog-Jon – opphav og etterslekt

Asmund Finstad: Den fremmede på Haug

Kåre Sveen: Ei mordsak for hundre år sea

Ole Gjestvang og Kåre Sveen: To viser om Svartbækken

Ragnvald Mo: Husmannsviser

Jacob Sverre Løand: Litt fra Romedal prestegard

Arvid Østby: Husmannsfolk fra Romedal til Hamar

Odd Stensrud: Enkelte trekk ved det gamle gravølet

Translate »