Årbok 1977

Type: heftet
Antall sider: 120
Antall artikler: 12
Antall forfattere: 12
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Inger Hekneby:Minner

Gustav Gjestvang: Stubber frå Stange

Sven Moestue: En rettstvist på Morstuen i 1691

Doris Elisabeth Sørensen: Fiolinisten og komponisten Anders Sørensen fra Romedal

Kåre Kveseth: St. Hans-ball i Stange med mer i 1825

Terje Moshaug: Thranitterbevegelsen i Romedal og Vallset

Per Oscar Nybruget: Huseby i Stange og Huseby-problemet

Nils A. Røhne: Erik Smed – representant for et gammelt håndverk

Steinar Sørensen: Høvding eller bonde? Betraktninger om et vikingetidsfunn fra Alm i Stange

Svein-Erik Ødegaard: Ødetida i Stange i senmiddelalderen

Kåre Sveen: Utvandrerne 1880 – 1881

Translate »