Årbok 1978

Type: heftet
Antall sider: 136
Antall artikler: 13
Antall forfattere: 11
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Nils Lindewall:Minner fra Stange Brenneri

Egil M. Kristiansen: Noen klipp fra presten Geddes erindringer

(Redaksjonen): Ordtak og vendinger om folk og hendinger

Ole Rønning Johannesen: Kunstnerne og Stange

Torleif Mellingen: På skogsarbeid i Øvre Namdalen og Grane i Vefsen

Inger Hekneby: Minner – del 2

Kåre Sveen: Til Fædrenelandets bedre Flor

Reidar Bakken:Seletøyarbeide

Dagmar Busterud: Barndomsminner fra «Tittut»

Asmund Finstad: Fortellinger etter Ole Stubberud

Eivind Heide: Grimerud på godt og vondt

Steinar Sørensen: Omkring Ramloftstua på Huseby

Kåre Sveen: Utvandrerne 1882

Translate »