Årbok 1979

Type: heftet
Antall sider: 128
Antall artikler: 21
Antall forfattere: 21
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Geir Paulsrud:Iver Wiens patenterede Potetesoptager

Birger Herberg: Folkedans eller Sørensen-vals?

Jacob Sverre Løland: Herredsvang i Romedal – «Hus at diskutere i»

Dagmar Busterud: Flere barndomsminner fra «Titut»

Jacob Sverre Løland:To bilder fra et uår

Egil Vestjordet: To bemerkelsesverdige trær i Romedal

Ragnvald Mo: Petter Evensen fortel om far sin – Even Eriksen

Gustav Gjestvang:Talemåter og gamle regler

Svein-Erik Ødegaard: Gamle drapssaker i Romedal og Stange

Geir Paulsrud: Vethammerfjøset

Knut P. Rekstad: Tradisjon fra krigene i 1808 og 1864

Borghild Kjønniksen: Stabbursklokka

Asmund Finstad: Et minne fra 1917

Nils Jarmann: På ferie i Trosviken

Ingeborg Refling Hagen og Gustav A. Hagen: Else og Even Marken

Anne-Lise Svendsen: Barneleker – også en del av kulturhistorien

Oddmund Rønningsbakken: Ole Syversen – en håndverker ved århundreskiftet

Petra Aanesland: Kakker-Hans

Einar Noreng: Gjetergutt for 75 år sea

Ragnar Pedersen: Lillehovbygningen. En undersøkelse om byggeskikk og husliv

Kåre Sveen: Utvandrerne 1883

Translate »