Årbok 1980

Type: heftet
Antall sider: 168
Antall artikler: 22
Antall forfattere: 21
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:Lahlumsvangen som framtidig setermuseum

Asmund Finstad: Folka i Tørberget

Atle Lien Jensen: Ei vise og en tradisjonsbærer fra Romedal

Nils Jarman: Skyssgamp og jegerhest

Oddmund Rønningsbakken: Fosselva i vasshjulets tid

Egil M. Kristiansen:Møller’n i Damsagen

Kristine Lindstad, Bernt Grønvold, Helge Tomassen:Ingeborg Graviken – et liv som bakstekone

Gustav Gjestvang: Likt og ulikt frå før i vær’n

Petra Aanesland: En varm anbefaling for en sliter

Ole Gjestvang: Atlungstad Brænderi. Byggeperioden 1855-56

Jacob Sverre Løland: Gunder Olsen Wahl på Ljøstad – lensmann i Romedal 1709 – 1730

Johannes Mangerud: Ottestad Hornmusikkforening

Dagmar Busterud: Flere minner fra vår hverdag i «Tittut»

Egil M. Kristiansen:Innsamling av fotografisk materiale

Jacob Sverre Løland: Stange jernbanestasjon 100 år

Ragnar Pedersen: Stua på Eltonbakken. En diskusjon om nattstuas oppkomst og utvikling

Svein-Erik Ødegaard: Husmannsplassene under Østre-Elton

Knut P. Rekstad: Tradisjon fra flere århundrer

Borghild Kjønniksen: Tradisjoner fra Ottestadhagen

Johan Kielland-Lund: Planter og trær i Rotlia

Markus Finnstun: Minner fra den gang Svesaga i Spitalen var i drift

Kåre Sveen: Utvandrerne 1884

Translate »