Årbok 1984

Type: heftet
Antall sider: 120
Antall artikler: 20
Antall forfattere: 20
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Edvard Omholt-Jensen:Det vil helst gå bra. Flyhavariet på Jønsrud i 1928

Jacob Sverre Løland:Simon Torbjørnsen og hans malerier på Tingvold i Stange

I.C. W. Prebensen: Amtmann Fredrik Hartvig Johan Heidmann på Kjonerud

Steinar Vasaasen: Vasaasens landhandleri på Espa

Egil Vestjordet: Særegne trær i Romedal. Romedalsgrana og litt granhistorie

Dagmar Busterud: Lykkelige dager ved Mjøsa

Asmund Finstad: Spredte minner fra Den Døde Grenda

Ole Gjestvang: Ole Pompmaker

Anton J. Fall: Tradisjonsstoff

Karin Nord Syverinsen: Den musikalske Windhoel-familien

Egil M. Kristiansen:Okkupasjonsårene i Stange og Romedal

Bjarne Lien: Budrag

Albin Lien: Utgravningene på Lalumsvangen

Ellen Fjeld: Finnegravene på Lalumsvangen

Ola Ødegaard: Grimerud guttehjem på Åsterud i Stange

Anne-Mette Nilsen: En redelig hestehandler

Helene Halse: Petronelle Halvorsdatter – jordmor fra Romedal årgang 1810

Jan Eilert Jaatun: Erik Torgersen og Stenberg-slekta

Svein-Erik Ødegaard: «Guttorm Ile og Bottolf Ven provet deres faders Jeppe Vens ord.» Om gamle Ven-slekta

Fredrik Dyhren og Jan Eilert Jaatun: Frangslekta

Kåre Sveen: Utvandrerne 1889- 1890

Translate »