Årbok 1985

Type: heftet
Antall sider: 128
Antall artikler: 14
Antall forfattere: 14
Pris: kr 60,- (medlemspris kr 45,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:Gustav Gjestvang til minne

Martinus Evenrudbækken: Den gamle bjørnejeger og elgjeger forteller

Even Høgholen: «Det verste av alt var at vi holdt på å fryse oss fordervet om nettene» Minner fra gardsarbeid i Stange 1867-71

Rachel Johnsen: «Vi var alltid spente ved dødsfall, for da skulle vi gå med sending»

Nils Evensen Spangberg: Overtroen i min hjembygd. Opptegnelser ved Hamar seminar 1870

O.S. Hervin: Et Konfirmationsminde

Johan Skjærsveen: «Komfyr hadde vi ikke, bare peis». Minner fra et arbeiderhjem i forrige århundre

Hans Guthus: Gillundstranda som dampskipsstoppested

Lars Gunhildsberg: Minner fra Skogen i Vallset

Egil Vestjordet: Kampene 1940 slik dragon Ole Nordstrand husker dem

Øivind Vestheim: Muntlige kilder er viktige kilder

Ingrid Semmingsen: En bortglemt utvandrer fra Stange

Steinar Vasaasen: Ole K. Vasaasens reisedagbok, «Afreisen fra hjemmet»

Kåre Sveen: Utvandrerne 1891 – 1892

Translate »