Årbok 1987

Type: heftet
Antall sider: 128
Antall artikler: 14
Antall forfattere: 14
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen:Bottolf E. Lund til minne

Helge Heggen: Prolog ved Stange kommunes feiring av 150-års kommunalt selvstyre i Stange Rådhus 20. juni 1987

Dagfinn Skre: Utgravninger i Stange kirkes kor

Svein-Erik Ødegaard: Den forrige kirken i Ottestad (1626-1731) – og hva som hendte da Anne Jonsdatter gikk til alters

Arne Bretten: Røsene på Vardberget i Romedal

Torbjørn Kvisselien: Gamle allèplantinger i Stange med litt allèhistorikk

Bjarne Norheim: Ottestad ungdomslag

Ole Gjestvang: Teglbrenning i Romedal og Stange

Marie Bull: Nils Huseby

(Mjøsenlagets årbok 1919): «Der stod ord av Marthe Store-Ree»

Kristoffer Godager: Minner fra gamle dager på Nedre Lahlum

Kristoffer Kristoffersen Hagen: Om overtro i min hjembygd Romedal. Opptegnelser ved Asker seminar 1867

Cæcilie Stang: «-at vi for eftertiden det bedre kan faa». Utvandringen fra Stange til Amerika 1848-1896

Kåre Sveen: Utvandrerne 1897 – 1900

Translate »