Årbok 1988

Utgitt: 1988
Type: Innbundet
Format: 15 x 21,5 cm
Sider: 128
Artikler: 14
Forfattere: 14
ISBN 82-90139-44-6

Pris: kr 130,– (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Ekern, Torbjørn: Asmund Finstad til minne

Gjestvang, Lars: Setring frå Stange til Etnedal  Seterfølget fra gardene Østre Skjerden og Huseby i Stange brukte 1 uke på turen om Lillehammer, via Gausdal før de var framme ved hamningene i Etnedal. (3 sider)

Gjestvang, Ole: Snekker Jon Eriksen  Jon Eriksen (f 1777) kom til Vik på Tangen ca 1809, etter å ha gått i lære i Christiania. Videre var han på Hverven da de bygde den nye hovedbygningen, han skal ha laget alle møblene der. Videre var han på Grimerud, Sande i Romedal og på Rekstad. Mange av hans møbler er fremdeles i bruk, men mange kjenner nok ikke opphavet til møblet de eier. Det var sjelden håndverkeren signerte sine møbler. (11 sider)

Gjøviken, Lars: Olavastubakken  Ved Tomtestranda I Åkersvika var det tidligere en liten koloni med små hus og tømmerstuer. På Olavastubakken lå Elistua, Kongsbergstua, Olavastua, Repslagerbanen, Gammelstua og Beatestua. De som bodde der var håndverkere, dagarbeidere og gardsarbeidere. (4 sider)

Kristiansen, Egil M.: Ble kaptein Eiliv Austlid og hans soldater sendt i døden av desperate statsråder?  Austlid mistet ikke bare livet den 15. april 1940, han fikk også sine kvalifikasjoner som offiser trukket i tvil av en mangelfull og tilsløret historie. Hadde de som utga sine erindringer i bokform, og de som skrev den offisielle historien om krigen sørget for skikkelig kildeinnsamling og kildekritikk, ville Austlid utvilsomt fått et mer rettferdig ettermæle enn han fikk. (19 sider)

Løland, Jacob Sverre: Skiftebrevet som slektshistorisk dokumentasjon. Et skifte på Saxrud i 1788  I 1788 døde Christoffer Eriksen Nøkleholm, eier og bruker av gården Saxlund på Tangen, som enkemann uten barn. Skiftebrevet avslører et rikt bo, men vel så spennende er at det vrimler av navn og slektsforhold. Han og kona hadde svært mange slektninger som i kraft av arveloven her blir navngitt. Dette er et eksempel på at skifteprotokoller er blant de mest verdifulle og pålitelige kilder slektsgranskere har til rådighet. Avskrift av skiftebrevet i sin helhet. (13 sider)

Norheim, Bjarne: Barndomsminner frå Bekkelaget  Bjarne Norheim (f 1905) forteller om oppveksten i Bekkelaget, om mye liv og røre på og rundt Løvstad, om Bækkevolds sykkelverksted, ”Cirkus Albini” som hadde forestillinger på ”Bækkevolds løkke ved Stangebroen” og litt om 1. verdenskrig. (5 sider)

Norstad, Peder: Opplevelser fra slagmarken i 1. verdenskrig  Peder Norstad (f 1889) fra Nordstad (Bjørnstadrønningen) i Vallset utvandret til Amerika i 1911. Han deltok i den amerikanske hæren under kampene mot Tyskland i Frankrike i 1918, og i okkupasjonshæren i Tyskland 1919. Artikkelen, et intervju med Norstad, er hentet fra Mjøsenlagets Aarbok, utgitt i Amerika 1920-21. (5 sider)

Ringnes, Christen N.:  Kulturhistorie fra Stange  Utdrag fra Ringnes sin bok ”Kulturhistorie fra Stange” fra 1900 (nyutgitt av Stange historielag 1995), om levesett og klesdrakter, samt om selskapslivet fra tiden omkring 1750 og utover 1800-tallet. (10 sider)

Rustad, Kirsten: En annerledes setertur omkring 1926/27  Vestre og nordre Dælin i Ottestad hadde felles seter, Storsvesætra i Tørberget i Trysil. Her beskrives den to dager lange turen dit. (1 side)

Rønningsbakken, Oddmund: Fem gamle fotografier forteller historie  Bildene fra Storsveen i Vallset er tatt rundt 1895 og viser bygninger og slåttonn. Det var Tille Andersen og Eli Hansdtr (f 1824) som da drev plassen. Eli er med på flere av bildene, og bl.a. hennes datter Eline Tillesdtr. (6 sider)

Skaar, Anna og Ingeborg: På Amerika-ferd i 1904  Søstrene Anna og Ingeborg Skåråsberget fra Vallset emigrerte til Sør-Dakota i 1904. I 1954 mottok Hamar Arbeiderblad en historie fra søstrene med anmodning om å sette den på trykk og hilse til familie og kjente. En detaljert skildring av reisefølget, avskjeden med familien, turen over Atlanteren og reisen fra New York til Sør-Dakota. Artikkelen er gjengitt i sin helhet. (4 sider)

Sørholte, Hans: A/S Sørholte vognfabrikk og Mek. Verksted   Hans Sørholte (f 1877) etablerte verkstedet i 1897, og var også ordfører i Stange 1908-16. Artikkelen er i sin helhet en tale han holdt på en firmafest i 1949. Både hans familiebakgrunn, barndom og oppvekst, og firmaets historie omtales. (9 sider)

Øvergård, Oliv: Minner fra Skøyen i Romedal  Oliv Olsdatter Skøyen (f 1871) ble gift med Paul Olsen Øvergård fra Bredsvold i Stange. På sin eldre dager skrev hun en omfattende og svært detaljert minneberetning fra sin barndom og fram til hun ble gift, bl.a. om Frenning (der moren var fra), bygningene på Skøyen, familieforhold, klær, håndverk, landbruk, fjøsstell, juletradisjoner, skole, ferie, slakting, matlaging, byturer, niåringen Randi Østlund som ble ”satt bort” til Skøyen og setring på Tøråsen seter i Elverum. (28 sider)

Translate »