Årbok 1989

Utgitt: 1989
Type: Innbundet
Format: 15 x 21,5 cm
Sider: 144
Artikler: 16
Forfattere: 14
ISBN 82-90139-45-4

Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Bækken, Arne Ø.: Da Martinus Evenrudbækken kom i klørne på Egeberg for en elgokse   Johan Skogsrud og John Jønsrud hadde kjøpt en elgrett på Stange allmenning og sendt bud på storskytteren Martinius Evenrudbekken. Storoksen skjøt han på ei myr nord for Gaukåa, men før den stupte, sprang den over på kammerherre Westye Egebergs grunn. Slik blir det bråk av. (9 sider)

Forord (redaktør): En årbokspioner   Harald Winge, bestyrer for Norsk Lokalhistorisk Institutt, skrev i boka ”Lokalhistoriske årbøker II”  at Gammalt frå Stange og Romedal 1971 var pioneren for en ny trend årbøker, med sitt fokus på husmanns- og håndverkermiljøer, nær fortid, og rikelig med muntlig tradisjonsstoff. (2 sider)

Gjestvang, Lars: Gråbein   Muntlige overleveringer og historier om ulvens opptreden i Stange ved siste ulveperiode på 1800-tallet, blant annet fra Ven, Nesten, Kausvol, Skjerden, Bjørnstad, Gråbeinhaugen, Hverven, Ottestad, Veflingstad, Lalum, Osvold, Gråbeindalen, Ringnes. (3 sider)

Gjestvang, Ole: Kornmagasinet på Kåterud 1786–1793  Amtmann Pentz så nødvendigheten av å sikre tilgang på godt såkorn av lokal opprinnelse. Magasinet var først for hele amtet, men ble senere overtatt av almuen i Stange som magasin for bygda. Men bøndene protesterte, da driftsutgiftene ble belastet jordbruket. Magasinhuset endte som telthus for Stange Infanterikompani. (13 sider)

Hagen, Asbjørn: Brødrene Galgums snekkerverksted 1938–1988   På slutten av 30-tallet begynte Norge å våkne til liv etter depresjonsårene, hvor Romedal kommune var spesielt hardt rammet og satt under offentlig administrasjon 1928–1937. Mulighetene for innbyggerne var få. Under disse forholdene startet 17-åringen Sigurd Galgum snekkerverksted på Dahl østre i 1938, og i 1939 ble hans 16-årige bror Odd med. I 1988 feiret bedriften 50 år. (11 sider)

Haugen, Torleif: Tangen A.I.L.  Dannelsen av Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) må ses i sammenheng med arbeiderbevegelsens aktivitet i 1930-åra. Det store klasseskillet gjorde seg gjeldende også i idretten. Tangen AIL (Arbeidernes Idrettslag) ble opprettet i februar 1935, og allerede i juni var idrettsplassen Nybakksletta opparbeidet. (4 sider)

Hedemarken Amtstidende 1850: Det første demonstrasjonstoget gjennom Stange-bygda?  Artikkel fra 13. september gjengitt i sin helhet. 1. september 1850 marsjerte 5-600 av Marcus Thranes tilhengere i Stange Arbeiderforening gjennom bygda for ”at give sin Misnøye og sit Bifald tilkjende”. Kom de til en gård hvor de var misfornøyd med eieren, ble fanen senket og musikken stoppet. På Grimerud runget ”3 Gange 3 Hurra” og 3 kanonsalutter, da eieren hadde forært gården Tangen til bygda for å opprette fast skole. (3 sider)

Hestnæs, Sara: Russiske krigsfanger på Espa under 1. verdenskrig   I 1917 ankom det første kullet Baneminde – 70 sårede og utsultede russere som med hjelp fra Røde kors var frigitt fra tysk fangenskap. Helt til det siste kullet forlot Espa i 1918 satte russerne preg på lokalsamfunnet med sine tradisjoner og håndverk. (6 sider)

Brevet fra Sovjet: En av de russiske krigsfangene sendte i 1979 et brev hvor han takket for tiden på Baneminde. Brevet er oversatt i sin helhet. (4 sider)

Meltzer, Harald: I vanskeligheter på mjøsisen – en sledetur i 1852   Boka ”Grundset Marked”, dit Meltzer hadde et ærend i 1852, er en underholdende skildring av Grundsetmart’n. Her gjengis et avsnitt om hans reise dit – over mjøsisen fra Minne til Korsødegården. (6 sider)

Norheim, Bjarne: Barndomsminne frå Esp-grenda   Bjarne Norheim (f 1905) vokste opp i Nordheim på Espa. Jernbanen spilte en viktig rolle i lokalsamfunnet, og reflekteres i mange av hans minner. Også besteforeldrene, Berthe og Martinus Johansen Norheim, får mye omtale. (5 sider)

Rustad, Kirsten: Onkel Ola   Portrett av Ola Dæhlin (f 1836, d 1930) på Vestre Dælin. (2 sider)

Torp, Solveig A. / Vestjordet, Egil: 1814 og tiden før. Fra nød til seir.  Mange hverdagslige, lokale saker fra  1800–1815 om blant annet: Naturalhusholdning og selvforsyning, ”Syges helbredelse”, den første folketellingen i 1801, uår, blokade og matmangel, Napoleonskrigen, kornmagasinet som ble telthus, forberedelsene til valg av fremtidig styreform og valget i kirkene, Elverumsfullmakten, Riksforsamlingen på Eidsvoll, ”Det overordentlige Storting”, Carl Johans reise på Hedemarken 1815. Biografier av Hedemarken Amts 4 representanter ved Riksforsamlingen: Claus Bendeke, Andreas Aagard Kiønig, Ole Olsen Evenstad og Eilert Waldemar Preben Ramm. (42 sider)

Tårneby, Magna: Jens Nybak  Portrett av Jens Nybak, f 1872 på husmannsplassen Nybak i Vallset, som forteller om sin barndom, sitt liv og virke. Han og kona Anne (f. Nordstad) drev bureisningsbruket Vie. (3 sider)

Ødegaard, Svein-Erik: Kamp for farskapet. Ole Jensen Vestads strid med sogneprest Nils Müller 1700–1702.  De gamle rettsprotokollene er fulle av farskapssaker der menn kjemper for å unngå farskap. I denne sjeldne saken kjempes det for å tilkjennes farskapet. Forsterket av den harde konfrontasjonen mellom bonde og prest var nok dette en skandalesak i sin samtid. (15 sider)

Ødegaard, Svein-Erik: Skiftet på Musli i 1697. Slektsforbindelser mellom Stange, Romedal, Vang, Toten, Lier og Skien   I Stange bygdebok kan vi lese om skiftet etter Mari Lassesdatter Musli i 1697 at hun ble arvet av sin ”søsters barn”. Dette er en feiltolkning av skiftet, hvor arvingene oppgis som hennes ”Søschende barn”. Artikkelen gir nytt overblikk over denne slektskretsen, der mange opplysninger kan være nøkkelen til nye oppdagelser ved andre. (5 sider)

Translate »