Årbok 1990

Type: heftet
Antall sider: 144
Antall artikler: 16
Antall forfattere: 16
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Lars Gjøviken: Da Stange ble motorisert

Aage Dæhli: «Gærn’året» i skogbruket 1920/21

Magne Martinsen: Gjetergutt på Ekebergskogen for 65 år siden

Jorun Knutzen: En alminnelig jentes liv og oppvekst i tretti-åra

Egil M. Kristiansen: Kongens sjåfør – de dramatiske aprildagene i 1940

Mads Gaustad: Dystert 50-års minne i Stange – smittsom sjukdom truet landets husdyrhold

Dagmar Busterud: Aprilkveld

Kjell Andersen: Postføringen gjennom Stange-bygda

Ole Gjestvang: Potetpionerene i Stange

Egil Vestjordet: En tragisk drukningsulykke 1. august 1863

Stig Horsberg: Kulturlandskapet i utvikling – tre tidsbilder fra Hverven gård

Asbjørn Frøysadal: Stange apotek 80 år

Asbjørn Hagen: Musikktradisjoner i Romedal

Terje Søgaard: Ole Rønning – musiker og komponist av Prestmarkslekt

Per Bjørnerud Christiansen: Slektene på Nordvie i Stange og Løken østre i Romedal

Svein-Erik Ødegaard: «Bent Simensen Vik som er henrettet for tyveri»

Translate »