Årbok 1991

Type: heftet
Antall sider: 166
Antall artikler: 16
Antall forfattere: 14
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen: Hjemmestyrkenes forsyninger kom luftvegen

Egil M. Kristiansen: De saktmodige av hjerte

Christen N. Ringnæs: Eidsvoll-Hamarbanen

Kjell Andersen: Posthus i Stange og Romedal

Egil Vestjordet: Spredte glimt fra Stangebyens oppkomst og utvikling

Egil Vestjordet: Et glohett 80-årsminne – omkring storbrannen i Stangebyen 19. mai 1911

Asbjørn Rolseth: «Et fenomen når det gjelder motor og bil»

Martin Andreassen Mostuvangen: «Derfor har det norske flagg brent seg inn i mitt hjerte»

Asgeir Østli: «Han Hans»

Hans Guthus: Sangkor i Stange

Sv. Skaven-Haug: Gårdsnavnet Skaven

Ole Gjestvang: «Syderier» i Stange

Torbjørn Kvisselien: Frukttrær har også sin historie

Asbjørn Hagen: Romedal Arbeidsanstalt – hva var det?

Berthe Norstad: Gamle matoppskrifter og matskikker

Svein-Erik Ødegaard: Navnet Tjøstel i Stangeslekter i eldre tid

Translate »