Årbok 2009

Type: heftet
Antall sider: 227
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 15
Pris: kr 270,- (medlemspris kr 240,-)

Innhold:

(Redaksjonen): Minner er verdt å ta vare på

Einar Haug Andersen: Brødrene fra Vallset som satte sitt preg på USA

Ragnhild Glærum: Matrosdrakt – en evergreen i barnemoten

Målfrid Løvstad: Barndomsminner

Marius Langberg: Julestria på 50-tallet

Julius Huse: Noen opptegnelser fra min norgestur i 1952

Odd Kjell Skjegstad: Romedølen Borger 105 år

Hans P. Schjønsby: Historien om den ni-årige Lars Johnsen Hestneseies død i 1842

Einar Lang-Ree: Setergutt på Lille Ree-vangen
Torbjørn Kvisselien: Kontordama på Jønsberg
Christian Spangen: Middelalderslekten på Rekstad i Stange og Ales-navnets opprinnelse
Svein-Erik Ødegaard: Rekstadslekta – når «faderfader» blir bare «fader»
Kristian Messenlien: Tre verksteder på Tangen
Elin Johnsen: Raavangen pensjonat
Arne Nygårdsmoen: Varder i Stange og omland
Sigmund Lien: Livet på Skaberud i de «harde trettiårene»
(Redaksjonen): Fotominnet
(Redaksjonen): Fotonøttene
(Redaksjonen): Bokutgivelser
Translate »