Årbok 2010

Utgitt: 2010
Type: Innbundet
Format: 17 x 24 cm
Sider: 232
Artikler: 18
Forfattere: 14
ISBN 978-82-91366-29-6

Pris: kr 270,- (medlemspris kr 240,-)

HOVEDTEMA: BARNDOM OG HVERDAG UNDER KRIGEN

Innhold:

Forord (redaksjonen): Aldri mer (4 sider)

Fjogstad, Liv Bjerke: Mitt møte med soldaten Hans Wilhelm Meyer  Da lærer på Tangen, An. O Røe, ble arrestert av tyskerne, fikk ikke skolebarna undervisning på flere måneder. Døtrene Liv og Åse startet da undervisning og kom på grunn av dette i kontakt med den tyske soldaten ”Willy”. Han ønsket å dessertere fra den tyske hæren, og med hjelp fra Liv og Åse kom han seg trygt over til Sverige. (5 sider)

Kristoffersen, Terje: Grevskapet – litt om grenda og minner fra krigens dager  Det er flere forklaringer på navnet til denne lille grenda like ovenfor Gjøvika i Stange, og om hvor ”grensene” går. En av de mest dramatiske hendelsene under krigen var nok en illegal fest i Sauvika i 1943 som endte i panikk da gestapistene Per Oppegaard og Adolf Kirsebom entret sletta med våpen. At det var grunn til å frykte dem, visste alle, etter at Gustav Pedersen i Tongen året før ble arrestert og sendt i konsentrasjonsleir for å ha hjulpet rømte russiske krigsfanger på Gammelsaga. (13 sider)

Langberg, Marius: Barndomsminner fra Navneberget under krigen  Tyskernes framrykning gjennom Stange opplevdes dramatisk for lokalbefolkningen. Noen rømte husene, andre barrikaderte seg i kjelleren. Fra tunet hjemme på Bjerke så de at Grønstad og Tønsak stod i brann. Dette var dramatiske dager for en femåring, men krigsårene som fulgte ble snart hverdagen for barna – de var jo ikke vant med annet. Dagene gikk til skole, lek og fritid, og matauk av alle slag – det var jo rasjonering på det meste. Men 17. mai 1945 var en stor dag for alle! (12 sider)

Lang-Ree, Einar: Solheim Landhandleri  Solheim, det hvite huset ved Pina-krysset, var selv møteplassen for folket i denne grenda sør for Stange. For barna var det alltid spennende når innehaveren, Kjersti Andersen, dukket opp med sitt alltid smilende ansikt og kanskje fylte opp et lite kremmerhus med godteri til dem. (9 sider)

Lang-Ree, Einar: Krigsintermesso på Lille Ree-vangen seter  Noen kamerater i førsteklasse ved Stange realskole tilbrakte i 1945 vinterferien på Bøverstads seter på Stange almenning. Der ble de overrasket av en flokk tyske soldater som forhørte dem om hva de hadde der å gjøre. (6 sider)

Lang-Ree, Einar: Guttedager på Bøverstad under krigen – og årene etterpå  Tidlig på morgenen 9. april 1940 går tre 11-åringer langsetter riksvegen på vei til skolen på Sørholte. Høyt oppe på himmelen kommer plutselig et stort fly, med et fremmed, svart kors tydelig avmerket under vingene, på vei nordover. Lite aner de da om at dette er opptakten til en stor omveltning i deres liv og hverdag – og for fremtiden. (26 sider)

Moen, Terje Mølmen: Oppvekst i krigsår og frigjøring  Fra grenda Svea rett sør for Stange sentrum hadde man orkesterplass til trefningene i Grønstadbakken april 1940. Meierist Magnus Moen, kona Hjørdis og sønnene Kaare og Terje, som leide rom hos Einar Lund i Sandvold, evakuerte til Vallset mens det stod på som verst. Etter som tiden gikk, roet det seg i Svea og Stangebyen og hverdagslivet gikk sin gang. Med frigjøringen i 1945 og et dagligliv i frihet, åpnet det seg en ny verden for de som var barn under krigen – etterkrigsårene ble en spennende tid. Under en fisketur i 1955 kom Terje Moen og Odd Skjøthaug tilfeldigvis i kontakt med Harda Oppegård, kona til nazilensmannen i Stange, Martin Oppegård – og fikk et minnerikt besøk i Oppegaards eksil på Sjusjøen, og et innblikk i Hardas kamp for å overleve i hverdagen. (39 sider)

Moshaug, Terje: Med barndommen i skyggen av den 2. verdenskrig  Intervju med tre som vokste opp i Bekkelaget og Sandvika, om deres barndomsminner fra krigsårene. Sverre Kristiansen var 8 år da krigen brøt ut, og familien nederst i Bekkelaget valgte å evakuere fra ildlinjen. Sverre Løbak var bare 6 år og bodde ved idrettsplassen i Ottestad, og kjelleren deres ble brukt som tilfluktsrom. Halvor Halvorsen var 9 år og bodde hos besteforeldrene rett ved Esso-lageret i Sandvika, som var svært viktig rent strategisk. Han fikk dermed tyske naboer så lenge krigen varte. Men til tross for krig og fiendskap, guttene opplevde at mange av de unge, tyske soldatene også var mennesker – en viktig lekse i skyggen av 2. verdenskrig. (15 sider)

Myhre, Ragnar: Hverdagshelten Nils Myhre – og andre minner fra krigen  Portrett av Nils Myhre (f 1917) fra Myre og Nystua i Ottestad, om Aasta Kristiansens liv på Bruengen på Espa under krigen, og om russere på flukt. (13 sider)

Redaksjonen: Fotominnet  Da flertallet av Norges 14.000 lærere nektet å medvirke til ensrettingen av norsk ungdom som Quisling-regjeringen påla dem å følge i 1942, medførte det massearrestasjoner og 500 lærere ble sendt til Kirkenes på tvangsarbeid, deriblant Anders O. Røe som var lærer på Tangen. Senere hadde han nok et fengselsopphold, først på Grini og deretter på Berg fangeleir i Tønsberg. (5 sider)

Røhne, Nils A.: Eiliv Austlid fikk Krigskorset med sverd post mortem  Eiliv Austlid fikk endelig Krigskorset med sverd, 70 år etter at han falt i kampen mot tyske krigsstyrker på Dovre i april 1940. Dette ble markert samtidig som Egil M. Kristiansen bok ”Kampen” ble lansert. (8 sider)

Skjegstad, Odd Kjell: Barndom og oppvekst på Uthus under krigen  9. april 1940 hørte femåringen og hans familie på Uthus i Stange på radioen at det var blitt krig i Norge, og husker en periode med mørke fly mot himmelen og folk som kom flyktende fra Oslo. Faren, A. Skjegstad, ble arrestert for illegalt arbeid og satt på Grini. (6 sider)

Stensrud, Kari Elin Karlsen: «Nå er krigen kømmi tel Fantland å»  Aud Karlsen, Elna Karlsen og Karin Øverenget forteller om sin barndom i denne grenda sør for Stange sentrum. Om krigsårene, om hverdagslivet i Fantland og om deres livs første ferietur – med toget til Minnesund og med Skibladner til Gjøvik og Hamar. (8 sider)

Andre tema:

Glærum, Ragnhild: Lekestuer, en liten flik av barndommens historie  På 1800-tallet ble lek et pedagogisk virkemiddel i oppdragelsen, barn oppdras via lek. I Stange finnes to dukkestuer fra tidlig i forrige århundre – en på Ottestad nordre og en på Hverven. På Hørsand i Romedal står også en gammel lekestue, fra ca 1910. (8 sider)

Lien Jensen, Atle: En lokal spellmann og tradisjonsbærer fra Romedal  Atle Lien Jensen og Arne Møller startet i 1980 et prosjekt for innsamling av tradisjonsmusikk fra Hedemarken.  En av spellemennene de møtte var Gudbrand Gulbrandsen (1898-1985) fra plassen Meningen i Romedal. Han var en av de mest brukte spellemennene i Romedal på 1920-tallet og trakterte både enrader, torader og trekkspill. Flere melodier fra hans repertoar gjengis her med noter, bl.a. Spøkelsesvalsen, Ganger’n, Rister’n, Røskattdansen, Skuggerud-reinlender’n og Vals etter far. (12 sider)

Schjønsby, Hans P.: Amtfysikus og stangesokning  Christian Lintrup var amtsfysikus i Hedemarken amt 1800-1831, og tilhørte den generasjon offentlige leger som preget fremtidens moderne, norske helsetjeneste. Han etablerte Hedemarkens Amts Sygehuus på Sanderud i 1903, som ble grunnlaget for en ubrutt sykehustradisjon fram til dagens Sykehuset Innlandet. Han hadde også stor interesse for jordmortjenesten, koppevaksinasjon og behandling av epidemier og veneriske sykdommer. (18 sider)

Ødegaard, Svein-Erik: To historiske roser  I 1920 plantet Karen Evensen (f 1876) på Evenstad i Stange vestbygd frankfurterrosen ”Agatha” i sin hage, og den står der fortsatt. Også Olga Pinnerud på Øvre Sillerud hadde roser, bl.a. ”Minette” – eller ”Svearnas ros” og ”Nordisk ros” som den også ble kalt – som kan stamme fra rosehagen på Sakslund. Begge var svært vanlige roser ved husmannsplasser og arbeiderboliger. (8 sider)

Translate »