Årbok 2011

Utgitt: 2011
Type: Innbundet
Format: 17×24 cm
Sider: 232
Artikler: 23
Forfattere: 19
ISBN 978-82-91366-30-2

Pris: kr 290,- (medlemspris kr 240,-)

HOVEDTEMA:  SAMFERDSELSHISTORIE – I VID FORSTAND

Innhold:

Forord (Redaksjonen): Ingen ferdselsårer – intet samfunn (4 sider)

Glærum, Ragnhild: Barnevogna – et gammelt transportmiddel  Den første patenterte barnevogna, «Perambulator», kom i 1853, men først på 1950-tallet kom den i allminnelig bruk på bygda. (6 sider)

Kjeverud, Arne: Firefelten  Revysang om utbygging av E6. (2 sider)

Kjeverud, Arne: Totalt krakk på Youngen  Jordbærdyrking hadde sin storhetstid i Vallset på 1960–1980-tallet. Minst 20-25 «jordbærbiler» dro i grålysninga for å kapre de beste plassene på Økern og Youngstorget. (6 sider)

Kristiansen, Egil M.: Vegarbeidernes krig  I april 1940 fikk to vegarbeidere, bevæpnet med øks, sag og litt dynamitt, i oppdrag å stoppe den tyske framrykningen mellom Espa og Strandlykkja. (7 sider)

Kristiansen, 
Egil M.: Småplukk fra den lokale samferdselshistorien  Åpningen av Stangebrua, «sundmannen» over Åkersvika, jernbanen kom til bygda, ordfører med eget venteværelse, konduktør med raske bein, lystturer med dampskip på Mjøsa, båter i trafikk mellom Toten og Stange, Gerhard Schønning nøt utsikten i 1775, bompenger til besvær også i 1812, avisproduksjon før dataalderen. (14 sider)

Messenlien, Kristian: Tømmertransport – fra Storfløta og helt ut i havgapet  Inntil bil og jernbane tok over, var man helt avhengig av hest og vassdrag for å transportere tømmeret dit det skulle foredles. (4 sider)

Myhre, Ragnar: Apostlenes hester  Før gikk man fordi man måtte, ikke for å holde seg i form. (6 sider)

Myhre, Ragnar: «Hemlaga» transportmidler til lek og nytte  Kreative doninger på Espa. (6 sider)

Nielsen, Anne-Mette: Jernbanearbeidere og uekte barn på Tangen i 1870-årene  Flere barn født utenfor ekteskap var en «bivirkning» da jernbanen Eidsvoll–Hamar ble bygget. (11 sider)

Pedersen, Geir: Oppvokst med vegarbeid – og 50 års tjeneste i vegvesenet  Holger Lunde fra Bekkelaget har opplevd en rivende teknologisk utvikling i veganleggsbransjen. (8 sider)

Redaksjonen: Fotominnet  Lastebil med påmontert hus var et naturlig framkomstmiddel når foreninger og skoleklasser skulle på tur, som for eksempel med lastebileier Olaf Nerhagen fra Ottestad som sjåfør. (2 sider)

Røhne, 
Nils A.: To samferdselspolitiske revolusjoner  Dagens utbygging av firefelts E6 og tospors jernbane kan bare sammenlignes med den situasjonen Stange-samfunnet opplevde da jernbanen kom til kommunen for 130 år siden. (10 sider)

Stensrud, Odd: Ved og vedtransport i Stange  Å skaffe brensel var livsnødvendig, og svært ressurskrevende. Vedhistorie fra 1700-tallet til ca 1940. Detaljerte beskrivelser (med tegninger) av vedfløting. (18 sider)

Ødegaard, Svein-Erik: Fra ridevegene i middelalderen til kjørevegene på 1700-tallet  Eldre samferdselshistorie og dens betydning for Stange. (24 sider)

Ødegaard, Svein-Erik: Da Thunderjet’n styrtet i Mjøsa og flygeren landet i Åsbygda  Einar Weisteen vakte oppsikt da han i 1954 landet i fallskjerm nær Stormoen i Åsbygda. Der møtte han guttungen Arne Stormoen. (7 sider)

Andre tema:

Fjeld, Sverre Kr.: Kristian Fjeld – en arbeidets mann  Anleggsarbeider, stortingsrepresentant, landbruksminister – og ordfører i Stange i 20 år. (10 sider)

Johnsen, Elin: Mjøsvang pensjonat på Espa  Josefine og Karen Hestnes bygde Mjøsvang i 1925 – det pensjonatet på Espa som hadde lengst drift. (8 sider)

Mangerud, Kjell: Hagastua – en husmannsplass under Nordre Røne  Kari Johanne Dalen intervjuet Agnes Mikkelsen i 1958, om livet på en husmannsplass. (7 sider)

Moen, Terje Mølmen: Sjømannsavskjed på Stange stasjon  Uteseilerne Harald Løken og Kaare Moen tok med seg kollega Chu på spontan avmønstringstur til Stange. Under avskjeden på perrongen kunne Odvar Nordli beskue den første kineser på besøk i Stange. (6 sider)

Nordal, Solveig: Berthe Haugsrud – «Romedalsvottens» mor?  Berthe døde i 1927, men vottene strikkes fortsatt den dag i dag. Detaljert strikkeoppskrift. (4 sider)

Nygårdsmoen, Arne: «…skindet av en voxen ulv…»  Om jakt på 1600- og 1700-tallet. (14 sider)

Pedersen, Geir / Elisenberg, Eigil: «I fire aar forestaatt mit hus» – i tjeneste på Polhøgda  Petra Bækkelund og Inga Marie Johansen kom fra hver sin husmannsplass i Stange vestbygd. I 1915-1920 arbeidet de hos Fridtjof Nansens familie. (12 sider)

Rønningsbakken, Oddmund: Bernt Moshaug – en original ifrå «Fæintlæind» i Væillset Hans store samling med antikviteter ble solgt på auksjon i 1966.
 (22 sider)

Translate »