Årbok 1993

Type: heftet
Antall sider: 156
Antall artikler: 20
Antall forfattere: 20
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

 Ole Gjestvang: Kvernbruk i Stange

Atle Lien Jenssen: Bukkehorntradisjon på Hedemarken

Arne Bretten: Romedal hovedkirke

Solveig Rønningsbakken: En hundreåring forteller

Jon Myren: Stange A.I.L. – 10 års grunnleggende idrettshistorie

Kirstin Reiersen: Fra Vallset til Trondheim via USA og Roma – bibliotekar John Ansteinsson

Karin Nord Syverinsen: Ole Hoel og hans etterkommere

Ole Hoel: Holsvisa

Leif Midthaug: En lærer og hans kår for 100 år siden

Johan Dieseth: Oppvekst i Åsbygda og Stange – utvandring til Amerika

Mads Gaustad: De første dyrleger i Søndre Hedemarken

Anne Kari Vasaasen: Hulda Garborg og hennes romaner fra Stangebygda

Jorun Knutzen: Gamle Breidablikk

Bjarne Morthoff: Finneinnvandringen i grensebygdene mot Sverige

Svein-Erik Ødegaard: Svensker på Hedemarken i 1734

Torckel Bache: Nytt hus for syke blir opprettet på Sanderud

Christian Erlandsen: Sanderud sykehus

Egil M. Kristiansen: Dans på låven

Margrethe B. Hveem: I sitt hundrede år

Torbjørn Kvisselien: Mjølkelista på Jønsberg

Translate »