Årbok 1994

Type: heftet
Antall sider: 142
Antall artikler: 15
Antall forfattere: 14
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen: Med liv og helse som innsats

Jacob Sverre Løland: Husebyrabben i Stange – hva slags hemmeligheter skjuler den?

Torbjørn Kvisselien: Trekk fra arbeidslivet på Fokhol

Ole Gjestvang: Spor i jord

Major Kræfting: Elgjakt i 1871

Borghild Godager: Minner fra barndomshjemmet Arstad

Svein-Erik Ødegaard: «Røs-» eller «Råsdalsskogen» og litt om utenbygds setring på 1600-tallet

Sverre Svendsen: Underlige hendelser i Romedal Allmenning

Jacob Sverre Løland: Laje

Ola Bekken: To veteraner fra skogen

Margrethe B. Hveem: Brevene fra fortiden

Jorun Knutzen: Bjørklund skole og fru Kjøterøe-Hanssen

Karin Nord Syverinsen: Fra dagliglivet i Stange

Jon Myren: Ilseng A.I.L. – ungdom som fikk mye ut av lite

Egil Vestjordet: Grinifanger fra Stange og Romedal

Translate »