Årbok 1996

Type: heftet
Antall sider: 192
Antall artikler: 18
Antall forfattere: 14
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1946 – gjenoppbygging og optimisme, men fortsatt rettsoppgjør og bitterhet

Svein Erik Ødegaard: Norgeshistoriens verste omstreiferfølge

Lars Gjøviken: «Ein skuledag i gamle dager»

Liv Bang Andersen: Melbye-slekta

Wilhelm Koren Lund: n’Bæssfar og Den Store Krigen

Asbjørn Johansen: Vaskehytter og andre vaskeplasser langs Mjøsstranda

Edvard Kalsveen: Stenstigen

Ellen Fjeld: De arkeologiske undersøkelsene på Lindstad Vestre i Stange 1989

Egil Vestjordet: Noen veisaker fra Stange 1838 – 1933

Ole Gjestvang: Brenntorvdrift i Ottestadmyra

Knut Vasaasen: Glimt fra Stange skiløberforenings historie

Asbjørn Johansen: Stange kinematograf Central

Jens Erik Holm: Stange & Romedal skytterlag

Torbjørn Kvisselien: Fra en seterjentes hverdag i mellomkrigstida

Ellen Fjeld: Gåtefullt funn på Hov i Tangen

Asbjørn Johansen: Sten-pukkere

Karen Halvorsen: Strandlykkja

Egil M. Kristiansen: «Hele grenda skjelver»

Translate »