Årbok 1997

Type: heftet
Antall sider: 176
Antall artikler: 21
Antall forfattere: 18
Pris: kr 130,- (medlemspris kr 100,-)

Innhold:

Ellen Fjeld: På sporet av de første mennesker i Stange

Terje Moshaug: Kulturminneåret i Stange

Torbjørn Kvisselien: Hovedbygningen på Sande i Romedal

Jes Lyne: Sommeropphold på Hedemarken i 1911

Lars Gjøviken: Et bygdegeni

Marius Langberg: Stange sportsklubb

Solveig Rønningsbakken: På Vik sovnet vi til musikk hver kveld

Tone Olstad: Vallset-madonnaen

Alvhild Gunhildberget: Skrømtkoia

Ole Gjestvang: Klæsvask

Jacob Sverre Løland: Bygdesangene for Romedal og Stange

Egil M. Kristiansen: 50-års minnet: 1947 – den kalde vinteren og den varme og tørre sommeren

Jacob Sverre Løland: Torvskjæring

Bernt O. Smedal: Smia hass ‘Ton på Ilseng

Torbjørn Kvisselien: Bureising – med glimt fra bureiservirksomheten i Stange

Magnus Dahl: Spritvise fra Stange

Ener Søberg: Katharina Frang fikk prøve seg

Marie Pedersen Engen: Barndom og ungdom

Egil Vestjordet: Snåle stedsnavn og annet fra Stange

Egil Sinding-Larsen: Gustaf Fjæstad – svensk kunstner og idrettsmann med farsslekt fra Romedal

Jacob Sverre Løland: Det gamle huset i Ottestad sentrum

Translate »